2016 Klub Amatorów Odkrywców Nauki 

KAON

Stronę prowadzi Klub Amatorów Odkrywców Nauki w Bieczu.
Jesteśmy klubem młodzieży zainteresowanej ambitną fizyką. Próbujemy poznawać ją bezpośrednio – poprzez własne doświadczenia badawcze. Uczymy się metod wykonywania badań – planowania doświadczeń, budowania potrzebnych urządzeń, zbierania wyników i ich analizy metodami matematycznymi – np. metodami regresji.
Poszukujemy metod przybliżenia nawet gimnazjalistom idei matematyki wyższej – rachunku pochodnych i całek za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
Wspieramy chętnych w pracach nad zadaniami konkursów i olimpiad z nauk ścisłych, szczególnie w zakresie doświadczeń.
Startujemy w najambitniejszych konkursach z fizyki – np. w Turnieju Młodych Fizyków - w latach 2014/15 i 1015/2016 dwukrotnie 4 miejsce w półfinale krajowym (nie mogąc korzystać ze wsparcia uniwersytetów i instytutów PAN, bo nie mamy ich w naszym zasięgu).  Nasi podopieczni uczestniczą w programach wsparcia zdolnej młodzieży np. prowadzonych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – warsztatach i obozach naukowych.
Większość zajęć prowadzi „kaonszef” – emerytowany nauczyciel fizyki, wspierają go bezpośrednio i zdalnie wybitni studenci fizyki, matematyki, informatyki itp.
Dzięki pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu w udostępnionym nam pomieszczeniu organizujemy własne laboratorium fizyczne i obserwatorium astronomiczne – poszukujemy sprzętu i środków na jego zakup.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego laboratorium i przyłączenia się do naszych prac. U nas można nieźle się bawić we własne odkrycia, a na pewno nie powielamy metod szkolnych.

NASZE PROJEKTY

Braliśmy udział w następujących projektach

Początek strony